Professionella stolar och taburetter – hög kvalitet och dansk design

GARANTIBESTÄMMELSER

1. GLOBAL A/S lämnar 5 års garanti på dokumenterade fabrikationsfel. Garantin lever upp till gällande EU krav som omfattar reklamation och garanti. Det vill säga 6 månaders garanti med bevisbördan hos GLOBAL A/S och resterande tid som
reklamationsärende, där bevisbördan ligger hos förbrukaren.

 

2. Garantin gäller när köparen har gjort GLOBAL A/S uppmärksam på fabrikationsfel eller bristfälligheter senast 2 månader efter att reklamationen är registrerad/kommit köparen till känna.

 

3. Garantin täcker inte fel, skador eller slitage som direkt eller indirekt uppstått till följd av fel användning, dåligt underhåll, våld eller andra oaktsamma ingrepp.

 

4. 5 års garanti gäller vid normal användning, 8 timmar per dag. Vid skiftarbete eller 24 timmars bruk reduceras garantitiden, dock aldrig under lagens minimumkrav.

 

5. Vid reklamation så hänvisar vi i första hand till återförsäljaren där produkten är köpt, i andra hand direkt till GLOBAL A/S. Returnering av skadad produkt kam endast göras efter samråd med GLOBAL A/S och med GLOBAL A/S tillåtelse. Eventuella returer ska göras med den speditör som GLOBAL A/S utser.

 

6. Om en produkt har fel eller bristfälligheter, acc. klausul 4, så täcker garantin och reklamationen endast ersättningsdelar inte eventuella arbetskostnader för att ersätta felaktiga komponenter.